Βρείτε μας

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ:
Δ: ΓΙΑΝΝΟΥΔΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100
Τ: 28310-24375, 71145
Ε: sales@greekhorizons.gr

ΥΠΟΚΤΑΣΤΗΜΑ 1:
Δ: ΣΟΥΛΙΟΥ 33, ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100
Τ: 28310-26669, ΕΣΩΤ. ΚΩΔ: 101

ΥΠΟΚΤΑΣΤΗΜΑ 2:
Δ: ΑΔΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ, ΤΚ 74100
Τ: 28310-71230

ΥΠΟΚΤΑΣΤΗΜΑ 3:
Δ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 102
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100
Τ: 28310-21401

ΥΠΟΚΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ:
Δ: ΣΟΥΛΙΟΥ 41,ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100
Τ: 28310-26669, ΕΣΩΤ. ΚΩΔ: 102

ΥΠΟΚΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ANTELOPE HANDMADE:
Δ: ΣΟΥΛΙΟΥ 38, ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100
Τ: 28310-26669, ΕΣΩΤ. ΚΩΔ: 103

ΥΠΟΚΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ:
Δ: ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 178, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100
Τ: 28310-24102


    Μενού