ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Πρωταρχικό μέλημα της επιχείρησηςGreekHorizons είναι η παράθεση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της GreekHorizons προς όλους εσάς, που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της, καθώς έχει σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις προς την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ως προς την αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας.

Χρήση των υπηρεσιών του e-greekhorizons.com
Ο πελάτης οφείλει κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος e-greekhorizons.com να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων (όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο), να τηρεί τους όρους χρήσεως και να παρέχει τα αληθή προσωπικά του στοιχεία, τα στοιχεία παράδοσης και πληρωμής όπως ζητούνται στη σελίδα «Ο Λογαριασμός μου», προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του. Επίσης, δεσμεύεται πως δεν θα κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος e-greekhorizons.com για την τέλεση αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με το Δίκαιο του Ελληνικού Κράτους. Σε περίπτωση παροχής ψευδών στοιχείων, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή / και την ολοκλήρωση και αποστολή παραγγελίας.
Ο πελάτης συμφωνεί πως δεν θα κάνει χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος e-greekhorizons.comγια αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση, με άλλους τρόπους, περιεχομένου, που είναι παράνομο, προσβλητικό ή βλαπτικό για το e-greekhorizons.com και τους χρήστες του ή για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης. Τέλος, ο πελάτης συμφωνεί πως τα μέλη, οι συνεργάτες, οι μέτοχοι και οι υπάλληλοι του e-greekhorizons.com δεν ευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τρίτα μέλη, που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο e-greekhorizons.com. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.
Η χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα e-greekhorizons.com καθώς και η εγγραφή του πελάτη σε αυτό συνεπάγεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης . Παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε εγγραφή ή παραγγελία, αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-greekhorizons.com διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων αυτών οποιαδήποτε στιγμή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Πελάτη πλην της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει τις υπηρεσίες που προσφέρει με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-greekhorizons.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενο είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς. Εναπόκειται αποκλειστικά στον παραλήπτη η ευθύνη για την προστασία του συστήματός του από ιούς και την αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Το e-greekhorizons.com και οι συντελεστές στη δημιουργία και συντήρησή του δεν φέρουν ευθύνη για οιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες, που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας, τη διαβίβαση των δεδομένων ή την πιθανή παραβίαση των όρων χρήσης. Σας υπενθυμίζουμε, ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και ευχάριστου περιβάλλοντος συναλλαγών.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το περιεχόμενο του e-greekhorizons.com όπως τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα και τα γραφικά αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος e-greekhorizons.comκαι των συνεργατών του. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση του υλικού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή των συνεργατών του. Προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή Νομοθεσία περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Μενού